Cultuurverandering van mensen en organisaties

Cultuurverandering

Cultuur zit in mensen, organisaties, streken en landen. Cultuur is merkbaar door ondermeer taal, dracht, gebruiken. Cultuur is veelal diepgeworteld. Cultuur draagt historie in zich. Het kleurt onze verhalen en dus onze mindsets. Het vormt het raamwerk van waaruit wij onze mening vormen. Het bepaalt mede onze houding en manier van doen en laten. Onze culturele bagage maakt dat we ons meer of minder verbonden voelen met anderen of situaties en omgevingen.

Cultuur van een organisatie beinvloedt ons in de manier waarop we functioneren. Het doet iets met ons in positieve of negatieve zin. Cultuurverandering vraagt om bewustwording van gewoontes en ingesleten patronen. Het vraagt om zicht krijgen op effectieve en ineffectieve patronen. HR Coaching faciliteert het bewustwordingsproces van culturele overtuigingen, normen en waarden. Automatische patronen worden dan doorbroken. Er komt ruimte voor nieuwe inzichten. Het stimuleert de authenticiteit van leden van de organisatie. Het dwingt een ieder om opnieuw bewust richting te geven aan zijn of haar handelen in relatie tot de omgeving. Talenten worden hierdoor zichtbaarder. De sleutel voor (cultuur)veranderingen zit in en tussen personen en ligt op deze wijze binnen handbereik.

Voorbeeldcases

De ambitieuze jonge vrouw

De ambitieuze jonge vrouw

Er was eens een hoog opgeleide jonge vrouw met ambities. Haar werk gaf haar echter geen voldoening.

Lees verder...

De Expert

De expert - casus

Er was eens een professional die extreem veel expertise had opgebouwd.

Lees verder...

De CEO

De CEO

Een bestuurder werd geconfronteerd met heel verschillende standpunten. Hij voelde zich hierdoor regelmatig klemgezet ..

Lees verder...

Onze klanten zeggen:

Als ik HRC inschakel heb ik er vertrouwen in dat het goed komt.