Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Het geheel is meer dan de som der delen. Dit kun je ook loslaten op een team. Het is een complex proces, waarbij het een uitdaging blijft om als teamleden voldoende op één golflengte te komen. Daarentegen is het de investering waard; samenwerken biedt volgens de wetenschap een grotere kans op een goede oplossing in vergelijking met enkel solistisch optreden. Enkele voorwaarden van constructieve samenwerking is openheid naar elkaar toe, discipline in het zich houden aan afspraken en voldoende zicht hebben hoe je elkaar kunt versterken.

HR Coaching biedt begeleiding aan teams die behoefte hebben om na een periode van samenwerken een actueel en gericht perspectief te formuleren. HR Coaching faciliteert ook teams die die nieuw of sterk veranderd zijn qua samenstelling. Groepen die het karakater hebben van intervisie zijn ook welkom. Afhankelijk van de resultaatverwachtingen vervult Marieke Scheffers de rol van observator, procesbewaker, trainer, of coach. Bij de eerste 2 rollen bepaalt het team de inhoudelijke agenda. In de rol van trainer is sprake van input van modellen en technieken en het toepassen/oefenen hiervan als team. In de rol van coach wordt een laag dieper gewerkt, hetgeen de basis kan betekenen voor visieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Kijk voor deze vorm ook bij “coachatelier”.

Voorbeeldcases

De Expert

De expert - casus

Er was eens een professional die extreem veel expertise had opgebouwd.

Lees verder...

De Manager

De Manager

Er was eens een manager die enthousiast en overtuigend zijn ideeën presenteerde

Lees verder...

Angry Young Man

Angry Young Man

Er was eens een young angry man; hij was snel, accuraat en succesvol in in commerciele onderhandelingen.

Lees verder...

Onze klanten zeggen:

Als ik HRC inschakel heb ik er vertrouwen in dat het goed komt.