Kinderen

Kinderen

Kinderen van deze tijd

Kinderen leren in de huidige samenleving snel en relatief veel. Ondermeer door de informatiemaatschappij komen er veel prikkels en indrukken op hen af. Zij hebben toegang tot veel gegevens en kunnen hierdoor vroeg wijs zijn en worden. Deze omgeving biedt uitdagingen en leermomenten, maar kan ook onrust opleveren. Een spanningsveld tussen voorspelbaar en onvoorspelbaar, tussen veiligheid en onzekerheid. Voor opvoeders van deze tijd betekent dit ondermeer een duidelijke koers vinden en aanhouden, maar ook ruimte laten aan een eigen wijze van ontwikkelen.

Veelal verloopt de ontwikkeling van kinderen op een natuurlijke manier, waarbij verschillende fasen te herkennen zijn. Er kunnen echter ook signalen zijn die vragen om (andere) gerichte aandacht. Bijvoorbeeld; je kind is (te) stil en teruggetrokken, of juist (te) overactief, (te) vaak te boos, het uit gevoelens van onzekerheid, wil niet naar school, voelt zich niet lekker, wordt ziek zonder duidelijk medische oorzaak, gaat minder goed presteren, of prestaties blijven achter bij wat verwacht mag worden.
Kids2train kan samen met u/ jou als ouder(s) en je kind in kaart te brengen wat er speelt. Op basis hiervan volgt er een advies. Dit kan een vervolg zijn in de vorm van maatwerk coaching of een doorverwijzing.
Coaching vanuit Kids2train kenmerkt zich door een speelse op het kind gerichte benadering. Zo kan het spel COACHEE voor de nodige inzichten zorgen. Er zijn echter nog vele andere werkvormen, die coach Marieke kan inzetten op basis van voortschrijdend inzicht door nauwe samenwerking met kind en ouders(s).

Voorbeeldcases

De ambitieuze jonge vrouw

De ambitieuze jonge vrouw

Er was eens een hoog opgeleide jonge vrouw met ambities. Haar werk gaf haar echter geen voldoening.

Lees verder...

De CEO

De CEO

Een bestuurder werd geconfronteerd met heel verschillende standpunten. Hij voelde zich hierdoor regelmatig klemgezet ..

Lees verder...

De Expert

De expert - casus

Er was eens een professional die extreem veel expertise had opgebouwd.

Lees verder...

Onze klanten zeggen:

Als ik HRC inschakel heb ik er vertrouwen in dat het goed komt.