Ouders & docenten

Ouders & docenten

Als geen ander merk je als ouder wanneer er het één en ander speelt met je kind. Het kan te maken hebben met iets feitelijks dat is gebeurd. Het kan ook minder eenduidig zijn. Afstemming met school kan voor een positieve beweging zorgen. Dit is echter niet altijd voldoende.
Als leerkracht signaleer je ook vaak veranderingen in gedrag of gemoedstoestand bij een leerling. Het kan zijn dat prestaties achteruitgaan, de motivatie vermindert of dat een leerling veel afwezig is. Contact leggen met de ouders is hierbij essentieel. Zoeken naar een oplossing is wenselijk. Soms is er net wat meer nodig om “eruit”  te komen. Maar hoe en waar kan dat, op een vlotte, professionele maar ook pragmatische wijze?

Kijk hiervoor op:

Voorbeeldcases

De Manager

De Manager

Er was eens een manager die enthousiast en overtuigend zijn ideeën presenteerde

Lees verder...

Angry Young Man

Angry Young Man

Er was eens een young angry man; hij was snel, accuraat en succesvol in in commerciele onderhandelingen.

Lees verder...

De CEO

De CEO

Een bestuurder werd geconfronteerd met heel verschillende standpunten. Hij voelde zich hierdoor regelmatig klemgezet ..

Lees verder...

Onze klanten zeggen:

Als ik HRC inschakel heb ik er vertrouwen in dat het goed komt.