Over Marieke Scheffers

Over Marieke Scheffers

Ik, Marieke Scheffers, ben van geboorte een Noord Hollandse. Mijn eerste jeugdherinneringen liggen in een bos waarin de variatie van dier en plant mij vast hebben gesterkt in het gericht waarnemen en het leren ervaren van de stilte en schoonheid ervan. Tijdens mijn jonge jeugd in Drenthe heb ik het onbezorgd samenspelen, het avontuur en plezier met anderen mogen  beleven. Mijn VWO-b heb ik in Breda doorlopen hetgeen mij weer nieuwe input gaf, zoals het stadse en de zuidelijke mentaliteit. Als student naar Groningen getrokken om “de praktijk” te proeven en mijn creatieve kanten te onderzoeken. De Pedagogische academie was hiervoor een leuke, gezellige leerschool. Vervolgens heb ik  Arbeids-en organisatiepsychologie gestudeerd aan de RUG met een sterke gerichtheid op de ontwikkeling van de mens in organisaties.  De eerste fase (plm 4 jaar) van mijn loopbaan heeft zich gevormd door uiteenlopende werkzaamheden; het ontwikkelen en geven van trainingen, het coachen  van uiteenlopende doelgroepen en het vormgeven en uitvoeren van Management Developmenttrajecten.  Mijn professionele profiel werd steeds zichtbaarder; mijn kracht en inspiratie bleken o.m. te liggen in het laten ontdekken van talenten en drive bij ánderen.  Zo heb ik mij als HRD (human resource development) adviseur en coach verder bekwaamd  (plm 14 jaar). Dit o.m. binnen een landelijk HRM bureau door; ontwikkel-en loopbaanassessments, MD-trajecten, vele coachingstrajecten op het vlak van ontwikkeling en loopbaanvraagstukken voor zowel profit als non profit origanisaties en produktinnovatie.

Juist als je anderen coached en adviseert is het een kunst om je eigen loopbaan bewust te blijven regisseren. Met name is het mijns inziens essentieel om voldoende veerkrachtig en open-minded te blijven. Sinds 10 jaar ben ik eigenaar en adviseur/coach van de praktijk HR Coaching. Ik kan hierdoor mijn opgebouwde deskundigheid bewust en met plezier verbinden met mijn creativiteit en beeldend vermogen. Dit, ook in de hoop en met de ambitie anderen te blijven binden en boeien in hún groei.

HR Coaching; voor wie?

HR Coaching richt zich in beginsel op de individu en team in een werksituatie.  In tweede instantie legt HR Coaching de nadruk op de samenhang van de werksituatie met het leven daarbuiten. Leven en werk, persoon en professie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo kan iemand ook op particuliere basis bij HR Coaching aankloppen. Ik richt mij naast volwassenen in hun werk ook op jong talent in hun ontwikkeling. Mijn overtuiging dat alles met alles samenhangt maakt dat ik graag integraal werk. Keuzes in je leven hebben gevolgen, niet enkel voor jezelf, maar ook voor diegene en datgene waar je je mee verbindt.  Vandaar dat ik mijn professionaliteit, mijn opgedane levenswijsheid en puur door wie ik ben, in wil zetten voor eenieder die wil investeren in de kwaliteit van leven;  voor zichzelf,  in relatie met zijn/haar omgeving, voor nu en de toekomst.

Voorbeeldcases

Angry Young Man

Angry Young Man

Er was eens een young angry man; hij was snel, accuraat en succesvol in in commerciele onderhandelingen.

Lees verder...

De Expert

De expert - casus

Er was eens een professional die extreem veel expertise had opgebouwd.

Lees verder...

De Manager

De Manager

Er was eens een manager die enthousiast en overtuigend zijn ideeën presenteerde

Lees verder...

Onze klanten zeggen:

Als ik HRC inschakel heb ik er vertrouwen in dat het goed komt.